Bamaamijka waxqabadka Komishanka maamul wanaaga ee 2020